• Uluslararası Eczacilik Federasyonu - FIP

  • İtalyan Lisesi

  • Deniz Ticaret Odası

  • Kastamonu Birlik Toplantıları

  • Askerlik

  • Eczacılık Yüksek Okulu Talebe Derneği

  • Milli Türk Talebe Birliği

  • Bağ-Kur

Bağ-Kur
BAĞ-KUR’UN KURULUŞU VE TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ (*)

Çalışan her insanın en tabii hakkı geleceğinin sosyal güvencesidir. 1961Anayasasının 48. maddesi aynen “Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Bu hakkı sağlamak için sosyal yar- dım teşkilatı kurmak ve kurdurmak Devletin ödevlerindendir” hükmünü getirmiş olmasına karşın, bu hükmün Devletçe, Esnaf Sanatkar ve diğer bağımsızlar için geçerliliği ancak tam on yıl sonra işlerlik kazanmış ve 1971 yılında çıkarılıp Kurum için 1/4/1972 ve sigortalılar için 1/10/1972 tarihinden itibaren uygulamasına başlanılabilen , 1479 sayılı(Esnaf ve Sanat- karlar ve diğer Bağımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu kanunu) çıkarılabilmiştir.

Yasanın kapsamı içinde bulunan serbest Eczane sahibi, Ecza deposu Labaratuar sahipleri ile, bunların Anonim Şirket dışındaki tüzel kişilik veya Komandit, Kollektif ortaklıklar halindeki kuruluşlarında hisse sahibi olarak iştirakçi halinde çalışan eczacılarımızın gelecekleri de böylece güvence altına alınabilmiş, çok yakın geçmişlerde, bu alanlarda görev yapan meslektaşlarımızın yaşlılık hallerinde içine sürüklendikleri sefalet veya kendilerinin sömürülmesi geniş çapta önlenmiştir.

Merkez heyetimiz, serbest çalışan eczacının tek sosyal güvencesi olan Bağ-Kur’a büyük önem vermiş yasa değişiklikleri ve diğer ilgili konularda Eczacı Odalarımızın aracılığı ile meslektaşlarımızı tüm gelişmelerden haberdar etmiştir. Nitekim Bağ-Kur ile ilişkilerinde de aynı hassasiyeti gösteren Merkez heyetimiz, 1/7/1979 tarihinede yürürlüğe giren ve 1479 sayılı yasanın bazı maddelerini değiştirip, bazı maddelerini kaldıran ve bu kanuna bazı ek ve geçici maddeler ekliyen 2229 sayılı yasanın Meclis Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonundaki çalışmalarında genel ve mesleki açılardan gerekçeli olarak görüşlerini yazılı bir şekilde komisyona ulaştırmış, bunların savunmasını yapmış ve bir çok konularda da bu görüşlerini kabul ettirmiştir. Özellikle 60 yaşını dolduranların emekli olmaları halinde de işlerini bırakmıyarak devam etmeleri ve esnaf ve sanatkarlar dışında kalan sigortalıların da tesis ve işletme kredilerinden yararlanmalarının sağlanması girişimlerimizin etkisi ile mümkün olmuştur.

31/12/1979 günü itibarıle Bağ-Kur daki sigortalı Eczacı sayısı 4862 dir. Bu miktar yüksek öğrenim görmüş serbest meslek sahipleri içinde ilk yeri almakta, genel sıralamada ise, Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu ve Ticaret Odaları, Sanayi odaları ve Borsalar Birliğinden sonra da 3 üncü sırada bulunmaktadır. Bu gün yurdumuzda yaklaşık 6500 serbest Eczane iki yüzü aşkın Ecza deposu ve yüzden fazla ilaç Fabrika ve labaratuarı ve diğer uzman Eczacılarımızın çalıştırdığı muhtelif labaratuar ve kuruluşlar mevcuttur. Bizim tahminimiz Emekli olarak görev yapanların dışında bu iş yerleri sahiplerinin miktarı yedi bin civarında- dır. Bu bakımdan yasal olarak Bağ-Kur içinde sosyal güvenceye kavuşması gereken enaz iki bin meslektaşımızın halen bilerek veya bilmeyerek Bağ-Kur kapsamının dışında kaldıklarını üzüntü ile belirtmek isteriz. Bu meslektaşlarımızın Bağ-Kur’a kayıtlarını yaptırması için Eczacı Odalarımızın sürekli ve etkili çalışmalar yapmasını diliyoruz.

Son defa Bağ-Kur yasasında yine gerekli görülen bazı değişiklikler yapılarak 1/3/1981 de Yüyürlüğe giren 2423 sayılı yasa ile kurumun mali bünyesi takviye edilmiş, kurumdan emekli olanların durumlarında bazı ferahlatıcı önlemlerin alınması ve ileride alınabilmesi mümkün hale getirilmiştir. Ancak kanaatimizce bunlar da yeterli değildir. Bağ-Kur yasası üzerinde daha bazı ciddi çalışmalar yapılmasını ve bu çalışmalar için Bağ-Kur’u oluşturan Anayasal Kuruluşların da görüşlerinin alınmasını ve hatta bu çalışmalara katılmalarını zorunlu görüyoruz.

Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından görevden alınan Bağ- kur Yönetim Kurulu üyeliklerinin yerine Birlik Genel Başkanı İbrahim Çetinkaya ile Birlik Murakebe Kurulu Başkanı M. Faruk Onger getirilmiştir. 29/30 Mayıs 1980 günlerinde yapılan 5. Bağ-Kur genel kurulunda TEB’i yukarıda adları yazılı iki meslekdaşımızla beraber diğer bir meslekdaşımız temsil etmiştir.

(*) TEB Faaliyet Raporu


Bağ-Kur Resimleri
Kullandığınız Tarayıcı : Bilinmiyor
İp Adresiniz : 52.91.185.49
Toplam Hit : 1982416
Internet Explorer 6.0 ve Üzeri Web Tarayıcıları ile 1024 x 768 Çözünürlük ve Gerçek Renk Ekran Özellikleri Tavsiye Edilmektedir.
@2010 wwww.ibrahimcetinkaya.com Tüm Haklari Saklıdır. izinsiz ve kaynak gösterilse dahi kullanılamaz.
a
a
a