• Uluslararası Eczacilik Federasyonu - FIP

 • İtalyan Lisesi

 • Deniz Ticaret Odası

 • Kastamonu Birlik Toplantıları

 • Askerlik

 • Eczacılık Yüksek Okulu Talebe Derneği

 • Milli Türk Talebe Birliği

 • Bağ-Kur

Site Haritası
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 1974 - 1984
Çalışma Raporları 1974 - 1976
 • TEB Çalışma Raporları 1974 - 1976
  • Gündem
  • Türk Eczacıları Birliği kuruluş şeması
  • Sunuş
  • İki yıllık çalışmanın özeti
  • Türk Eczacıları Birliğinin 20 yıllık tarihçesi
  • kâr hadleri
  • Eczanelerde ortalama kâr hadleri
  • Majistral tarife
  • Kamu kuruluşları ile yapılan
  • protokoller ve uygulaması
  • Muvazaalı eczaneler
  • İstihdam sorunu
  • Eczanelerin dengeli dağılımı
  • Veteriner ilaçlar
  • Zirai ilaçların satışı
  • Ecza depoları ve ecza dolapları
  • Türk kodeksi
  • Memur eczacılar ile ilişkiler
  • Alkol karneleri
  • Eczanelerin çalışma saatleri
  • Genel Sağlık Sigortası tasarısı konusunda incelemeler
  • 6197 sayılı yasa ile ilgili çalışmalar
  • 1262 sayılı yasa
  • 984 sayılı yasa
  • 6643 sayılı yasa
  • Bağ-Kur ile ilgili girişim ve çalışmalar
  • Patent kanunu
  • Deontoloji tüzüğü
  • 4. Beş yıllık planla ilgili çalışmalar
  • Eczacılık eğitiminin planlanması
  • Yüksek Eczacılık Şurası
  • Sağlık Bakanlığının organizasyonu
  • Eczacılık kanunları ve eczacının el kitabı
  • Yerli ilaç üretimi
  • Piyasada bulunmayan ilaçlar
  • İthal edilen ilaçlar
  • maddelerinden gümrük
  • İlaç ham madde vergilerinin kaldırılması İlaç ham madde sanayii
  • İlaçlarda kalite kontrolü
  • Türkiye’de haşhaş ekimi ve alkaloit sanayii
  • İlaç fiyatları
  • İlaç ruhsatları
  • SSK ilaç fabrikası ve ilaç listesi
  • Bölgelerarası toplantılar
  • 16.Büyük kongre
  • Sağlık Bakanlığı ve diğer
  • Bakanlıklarla ilişkiler
  • Eczacı odalarımızla ilişkiler
  • Merkez Heyeti ile Eczacı Odaları mali ilişkiler
  • Basın ve halkla ilişkiler
  • Komisyonların çalışmaları
  • Sağlık personeli yetiştirilmesiyle ilgili toplantı
  • Kanser savaş konseyi ile ilgili çalışmalar
  • Yüksek Haysiyet Divanı çalışmaları
  • Hukuk bürosunun çalışmaları
  • Mesleki iç kuruluşlarla ilişkiler
  • Sosyal çalışmalar
  • Büro çalışmaları
  • Eczacı Odaları Yöneticileri
  • 17. Büyük Kongre Tabii delegeleri
  • 17.Büyük Kongre delegeleri
  • Türk Eczacıları Birliği Kuruluş Yasası
  • Kuruluş kanunu ile ilgili yönetmelik
  • Maliye Bakanlığı ile yapılan protokol
  • Emekli Sandığı ile yapılan protokol
  • SSK Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol
  • Iskonto protokolleri ile ilgili yapılan tanim
   • - Eczacı Odalarına gönderilen tamim
  • Veteriner ilaçların satışı hakkında
  • Odalara gönderilen yazı
  • Eczanelerle yapılacak tip sözleşme
  • Bağ-Kur 'la ilgili Odalaragönderilen yazı
   • - Basamak yükseltilmesi
    - Konut kredisi
  • Basın bildirisi
   • - 15. Büyük kongre kârarları:
    - Eczane kapatma eylemi
    - Zamlı ilaçların alınmaması
    - Iskontoların kaldırılması
    - Hastane ve sağlık kuruluşlarına depoların ve fabrikaların direkt ilaç verememesi
    - Beşeri ilaçlarını eczane dışına satan firmaların boykot edilmesi
    - Zirai ilaçların eczacılar tarafından satılması
    - Eczane dışında ilaç satışının önlenmesi
    - Slogan: ilacı eczacı yapar eczacı satar.
  • basın bildirisi
   • - Merkez Heyeti görev bölümü
  • basın bildirisi
   • - Eczane kapatma eylemi
  • Boykottan sonra yayınlanan basın bildirisi
   • - Eczane ve depo kârları
  • Sağlık Bakanlığı sözcüsünün açıklaması üzerine yayınlanan bildiri
   • - Sağlık Bakanlığı ile eczacı kârlarının görüşülmeye başlanması
  • Genel Başkanın TRT ve basına Ankâra'da yaptığı açıklama
   • - Sorunların çözümü için geniş kapsamlı bir komisyonun kurulması
  • Merkez Heyetinin Sağlık Bakanlığındaki toplantısı ile ilgili
   • - İlaç sıkıntısının giderilmesi ve sorunların çözümü çalışmaları
  • Milliyet gazetesinde yayınlanan yayınlanan haber metni
   • - İlaç fiyatlarının artmasıyla eczacı kârlarının artmadığı
  • Türk Eczacıları Birliğinin 16. olağanüstü Büyük Kongresi dolayısıyla Birlik Genel Başkanının yaptığı açış konuşması
   • - İlaç ham maddelerinden gümrük vergilerinin kaldırılması ve ucuz ilaç
    - İlaç sanayii ve ilaçların kontrolü
    - Yasaklanması gereken ilaçlar
    - Eczanelerin yurt düzeyinde dengeli dağılımı
    - Eczacı kâr hadlerinin yükseltilmesi
    - İyi diyalog
    - Genel sağlık sigortasında eczacıların yerini alması
  • 16.Olağanüstü Büyük Kongre dolayısıyla yayınlanan basın bülteni
   • - İlaçların yalnız eczacılar tarafından satılması
  • Türk Eczacıları Birliği 16.olağanüstü Büyük Kongresi 3. basın bülteni
   • - 6643 sayılı yasa tasarısı
    - 6643 sayılı yasaya dayalı yönetmeliğin kongrede onayı
    - Maliye Bakanlığının yetkili olduğu kuruluşlar ve Emekli sandığı ile yapılan tek tip sözleşmeye dayalı protokolün kongrece onayı
  • Merkez Heyetimizin Başbakan Sadi Irmak 'a cevabı
   • - Eczanelerin parfümeri dükkanına dönmesi
    - Eczaneler halkı Bakanlıktan daha çok düşünüyor
    - Doktorlar ilaç satamaz
  • Viyana ve Paris Büyükelçilerimizin öldürülmeleri üzerine yayınlanan bildiri
  • Türk Tabipler Birliğinin yazısı üzerine yayınlanan basın bildirisi
   • - Amerikan menşeli ilaçların yerine muadillerinin satılması
  • Kıbrıs Rum Doktor ve Eczacıları Birliğinin iddialarına cevabımız
   • - Türk askerlerinin afyon kullandığı ve Kıbrıs’ın Türk Bölgesinde haşhaş ekildiği iddiası
  • Diğer ülkelerin eczacı birliklerine gönderilen yazının Türkçe ve İngilizce metinleri
   • - Kıbrıs’taki Türk askerlerinin afyon kullanması ve Türk bölgesinde haşhaş ekimi iddialarının yalanlanması
  • Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı Rauf Denktaş'ın Birliğimize gönderdiği yazının Türkçe ve İngilizce metinleri
   • - Kıbrıs’taki Türk askerlerinin afyon kullanması ve Türk bölgesinde haşhaş ekimi iddialarının yalanlanması
  • Kıbrıs Türk Federe Devleti sözcüsünün Türkçe ve İngilizce metinleri
   • - Kıbrıs’taki Türk askerlerinin afyon kullanması ve Türk bölgesinde haşhaş ekimi iddialarının yalanlanması
  • 14 Mayıs 1976 Eczacılık Bayramı dolayısıyla Merkez Heyetinin basın bildirisi
   • - Anarşinin durdurulması
    - Genel sağlık sigortası
    - İlaç politik bir meta olmaktan çıkârılmalı
    - Ülkemizde ilaç ham madde üretiminin geliştirilmesi ve araştırma laboratuarlarının kurulması
    - Eczanelerin yurt düzeyinde dengeli dağılımı
  • 14 mayıs 1976 eczacılık bayramı dolayısıyla yayınlanan basın bildirisi
   • - Türk ilaç sanayinin dışa bağımlılıktan kurtulması
    - Eczacılık eğitiminin planlanması
    - Eczanelerin dengeli dağılımı
  • 14 mayıs 1976 eczacılık bayramı dolayısıyla yayınlanan basın bülteni
  • Basın Bülteni Ankara (özel)
   • - Bölgelerarası toplantı
    - Haşhaş alkaloidleri sanayinin gizlilik içersinde yürütülmesi
    - Eczanelerin dengeli dağılımı
    - Doktor vizite ücretleri
  • Konya’daki Bölgelerarası toplantı dolayısıyla yayınlanan basın bülteni
   • - Sigortalılar en yakın eczaneden ilacını alabilmelidir
    - Sigortalılara verilecek ilaç listesi
  • İzmir Bölgelerarası toplantı dolayısıyla yayınlanan basın bülteni
   • - İlaç ham maddelerinden gümrük alınmayarak ilaç fiyatlarının indirilmesi
    - SSK ilaç fabrikasına eczacıların emek ve sermayeleri ile katılması
    - Alkaloid fabrikasının kurulması
  • 7. Bölge Bursa Eczacı Odasının kongresi dolayısıyla yayınlanan basın bülteni
   • - Eczacılar eliyle satılmaması nedeniyle zirai ilaçlardan ölüm olaylarının artması
    - Beşeri ve veteriner ilaçların ehliyetsiz kişiler tarafından satılması
  • 3.Bölge Eczacı Odasının kongresi dolayısıyla yayınlanan basın bildirisi
   • - SSK'nın ilaç fabrikası kurma projesine eczacıların emek ve sermayeler ile katkıda bulunmaları
    - Genel Sağlık Sigortası
    - İlaçların ucuzlatılması
  • İlaç fiyatlarına zam üzerine yayınlanan basın bildirisi
   • - İlaç fiyatları artışının durdurulamayacağı, çözümün Genel Sağlık Sigortası olduğu
  • 14 Mayıs 1975 Eczacılık Bayramı dolayısıyla Ankâra Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde Genel Başkan Çetinkaya'nın yaptığı konuşma
   • - Doktorların meslek hakkını kuruluşları belirlediği halde eczacı meslek hakkını neden TEB belirleyemez
    - Eczanelerin dengeli dağılımı
    - Veteriner ve zirai ilaçların eczacılar eliyle satılması
    - İlacın her safhasında eczacıların yetkilendirilmesi
    - Genel sağlık sigortası
    - Kaliteli ilaç
    - İlacın üretiminde ham madde ile işçilik ve ambalaj
    - İmalatçı ile depocu ve eczacı ilaç işkolunun vazgeçilmez unsurlarıdır
    - Reçetesiz ilaç satılması
  • TEB'in 20. kuruluş yıl dönümününde Genel Başkanın konuşması
   • - Birliğin yaptığı hizmetler
    - Tedavi için gerekli olan ve ülkemizde bulunmayan ilaçların temin edilebilmesinin yasal olarak kolaylaştırılması
  • Radyolarda Birlik Başkanı ile yapılan röportaj metni
   • - İlaç fiyatları ve eczacı kârı
  • (İlaç sorunu) konulu açık oturumda Birlik Başkanının konuşması
   • - İlacın imalatında eczacının yeri
    - Eczaneler gibi doktorlar ve hastaneler de dengesiz dağılmıştır
    - Eczaneler en ücra yerlerde dahi vardır ancak oralarda hekim ve sağlık kuruluşu yoktur
    - İlaç sorunu sağlık sorununun bir parçasıdır
    - Hekim ücretlerinin tabanı belirlenip tavanı açık olduğu halde eczacı karlarının tavanı belirlenmiş ve bu karın yükseltilmesine değil indirimine yol açılmıştır
    - Muayenehanelerine hasta temin etmek için doktorların devlet hastanelerini kullanmaları
    - İlaç listesi dışındaki ilaçlar gereksizse bunlara neden ruhsat verilmektedir ?
    - İlaç fiatlarının oluşumunda eczacı meslek hakkı yer almamıştır
  • TV'deki açık oturum üzerine basında yer alan iki yazı
   • - Konuşmacılardan Bakanlık temsilcisinin kayrılması ve TEB Başkanının sık sık sözünün kesilmesi
  • Genel Sağlık Sigortası kanun tasarısı
Çalışma Raporları 1976-1984
 • TEB Merkez Heyeti Çalışma Raporu 27 Kasım 1976 - 1 Aralık 1978
  • 18. Büyük Kongre gündemi
  • Türk Eczacıları Birliği Kuruluş şeması
  • Merkez Heyeti ve diğer organlardaki görevliler
  • Sunuş
   • - Anarşi ve terör
  • Önsöz
  • Bölgelerarası toplantılar
   • - Farmasotik Biulmler Derneğinin biulmsel seminerleri
    - Tek etken madde ihtiva eden müstahzarların patent ismi yerine Türk kodeksindeki monografilerle isimlendirilmesi
    - Zirai ilaçların satış ruhsatı
    - Saç suları ve saç boyaları ile diş tozları ve diş macunlarının yalnız eczanelerde satılması
    - Eczacılık sonrası eğitim
    - Eczacılığın kapsamının beulrlenmesi
    - Sürsaj ve küpür standardizasyonu
    - Majistral tarife
    - Yetkisiz yerlerde ilaç satılmaması
    - Eczacıların kamuda ve ilaç endüstrisinde istihdamı
    - FIP üyeulği
    - Depoların ve firmaların ilaç satış şartları
    - Meslek hakkı, nöbet zammı
    - Kadük olan yasalar
    - Plastik ambalaj materyaulnin fizikokimyasal muayenelerden sonra kullanılması
    - Aynı jenerik isim altındaki ilaçların eşdeğerululği
    - Tam süre yasası
  • Meslek hakkı
   • - Meslek hakkı ve nöbet zammı raporu
  • Majistral tarife
  • İlaç yokluğu, Bölge Ecza Depo ve Laboratuarlarının kurulması
   • - Eczacıların organize edilmesi suretiyle Türkiye çapında yeni ecza deposu kurulması
  • İlaç yokluğu sorunu ve tek etken madde ihtiva eden müstahzarların kodekslerdeki bilimsel adı ile anılması
  • Veteriner ve Tarım ilaçları ile insektisitler ve saç boyalarının eczane dışında satılması konusu
  • İlaç fiyatları
  • İlaç ham madde sanayiinin kurulması
  • Sosyal Sigortalar Kurumu ilaç fabrikası
  • Meslek kesimleri arasındaki
   • - İmalatçı ile depocu ve eczacı
  • ilişkiler
  • Meslek kuruluşlarıyla ilişkiler
   • - İlaç işverenleri sendikası
    - Laboratuarcılar Derneği
    - Depocular Cemiyeti
    - Eczane sahipleri Derneği
  • İlaç işkolunun son durumu
   • - İlaç satış koşulları
  • Eczacıların Ticaret Odalarına kayıt olma mecburiyeti
  • Bağ-Kur ile ilişkilerimiz
  • Eczanelerin çalışma saatleri
  • Kuruluşlarla eczanelerin yaptığı sözleşmeler ve Emekli Sandığı
  • Alkol karneleri
  • Silah bulundurma ruhsatı
  • Kalfalara verilecek belgeler
  • Merkez Heyetimize bağlı yardımcı komisyonlar
   • - Eczacılık sonrası eğitim ve bilgi yenileme seminerleri
    - Uluslararası toplantılar ve Galenika
    - Eczane sayısının tahdidi
    - Meslek hakkı ve nöbet zammı
    - Tek etken madde içeren müstahzarl
    - İlaçların kontrolü- eczacılık kapsamının beulrlenmesi
    - Eczacılık uzmanlık konusu
    - Farmasotik farmakope hazırlanması
    - Türkiye’de satılan ilaçları üreten firmalar
    - Jenerik isim ve kulnik ambalaj
    - Devlet ilaç kontrol Enstitüsü
    - Fiyat kupürleri
    - Eczane dışında satılan ilaçlar ve diğer ürünler
    - Reçeteul ve reçetesiz satılacak ilaçlar
    - Kamudaki eczacıların kadroları ve görev koşulları
    - Ful-time yasasında eczacıların konumu
  • Tam süre çalışma yasası ile ilgili yapılan çalışmalar
   • - Doktor ve diş doktoru ile eczacıların eşit uygulamaya tabi olmaları
    - Eczacıların tazminat tavanının TBMM'de % 50'ye indirilmesi sebebiyle yapılan eylemler ve işlemler
  • Kanser Savaş Konseyi çalışmalarına Birliğimizi temsilen katılma
  • Devlet Planlama Teşkilatı toplantıları
  • Yüksek Haysiyet Divanı ve Hukuk Müşavirliği çalışmaları
  • Merkez Heyetini ziyaret eden Bakanlar
  • Eczacı Odaları ile ilişkiler
   • - TEB'in hiçbir siyasi partinin yan kuruluşu durumuna düşürülmemesi
  • Odaların re organizasyonu
  • Bakanlıkla ilişkilerimiz
  • Sosyal dayanışma
  • Eczacılık ve Tıbbi Müstahzarlar Genel Müdürlüğü
  • Uluslararası Eczacılık Örgütleri ile olan ilişkiler
  • 14 Mayıs Eczacılık günü
  • Genel Sağlık Sigortası hakkında
   • - Ulusal Sağlık Sigortası yasa tasarısı
    - Eczanelerin devletleştirilmesi
    - İlaç sorunu
  • Tababet Uzmanlık Tüzüğü
  • Eczanelere ait talimatname
  • Seçimler hakkında
   • - Parti Başkanlarına gönderilen yazı
    - Kadük olan yasalar
  • Pharmacia Dergisi
  • Geçen dönemde kamuda eczacı sorunları ve halkla ilişkiler
  • Basın bürosunun hizmetteki yeri
  • Ekonomik dar boğazlar ilaç sektörünü de olumsuz yönde etkiledi
   • - İlaçta tekelciulk
    - Döviz darboğazı
    - Doktorların muadil ve majistral ilaç yazmaması
    - İlaç üretiminin tüketime paralel arttırılması
    - İlaç fiyatları halkın alım gücüne göre yüksektir bu nedenle Genel Sağlık Sigortası çıkarılmalıdır
  • Bir kısım ilaç ve müstahzarların eczane dışında satılmasının yasaklanması olumlu karşılandı
  • Aleyhte hükümler taşıdığı için eczacılar tam süre çalışma yasa tasarısına karşı çıktı
   • - Yasa doktoru korumakta eczacıyı mağdur etmektedir
    - Doktora yüzde yüz eczacıya yüzde elul tazminat
  • Türk Eczacıları Birliği Genel Başkanı İbrahim Çetinkaya'nın Eczacılık Günü dolayısıyla yaptığı basın toplantısı metni
   • - Türk eczacılığının 140. yılı
    - İlaç krizi
    - Eczacının yeri
    - Eczacının tazminat tavanının indirilmesi
    - Ulusal Sağlık Sigortası hedefleri
    - İstihdam poultikası- idari kademelerdeki doktorların yerine eczacıların atanması
    - TRT kime ve hangi maksada hizmet etmektedir
  • Türk Eczacıları Birliği Genel Başkanı: "Sağlık personeli ile ilgili tam süre çalışma yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul kararı ile saptırılmıştır
   • - Parlamentoda meslek lobilerinin etkisi
  • Basın Bildirisi : İbrahim Çetinkaya TRT'de eczacının "Meslek hakkı"ve"Nöbet zammı"nı savundu1
   • - Meslek hakkı ve nöbet zammı ile kamudaki eczacıların tazminatının indirilmesi
  • Tam-Süre yasasıyla mağdur edilen eczacılar danıştaya gitmeğe hazırlanıyor
  • Eczacılar Cumhurbaşkanından Tam-Süre yasasını onaylamayarak meclise iadesini istediler. Eczanelerin vitrinlerine yasayı protesto eden siyah pankartlar asıldı
   • - Siyah pankart
  • Anarşi Türk Eczacısını da hedef aldı
   • - Isparta Eczacı Odası Başkanı Nafi Aras'ın işyerinin kurşunlanması
  • Türk Eczacıları Birliği Genel Başkanı İbrahim Çetinkaya'nın 7.2.1978 tarihinde televizyonda yaptığı konuşmanın mealen metni
   • - İlaç yokluğu
    - Reçetelere ilacın grup isminin yazılması
    - İlaç ruhsatlarında tekelciulğe meydan verilmemesi
    - Majistral ilaçların yazılması
    - TRT tarafından kesilen bölüm: ilaç fiyat kararnamesi ile ilgiul eleştiri ve çıkmayan yasalar
 • TEB Merkez Heyeti Çalışma Raporu 1 Aralık 1978 - 27 Haziran 1981
  • Türk Eczacıları Birliği Kuruluş şeması
  • Türk Eczacıları Birliği'nin Merkez Organları
  • 19.Büyük Kongre gündemi
  • Sunuş
   • - Anarşi ve terör
    - Enflasyon ve devalüasyon
    - Yasalarımızın Meculsten çıkmaması- Merkez Heyetinin başarısının engellenmesi
    - Bazı Eczacı Odalarının Merkez Heyetini yıpratmak amacıyla borçlarını ödememesi
    - 12 Eylül harekatında diğer Odalar kapanırken Eczacı Odalarının faaulyetlerine devam etmesi
    - Kongrelerin ertelenmesi
  • Türk Eczacıları Birliği'nin Uluslararası Eczacılık Federasyonu'na üye olması
  • 6197 sayılı Eczacılar ve eczaneler hakkındaki kanun
   • - Eczacıların ortaklaşa eczane açabilmeleri ile eczanelerin planlı bir şekilde açılması
  • 1262 Sayılı Tıbbi ve İspençiyari müstahzarlar kanunu
   • - İlaç ruhsatları ve kontrolleri ile endüstride eczacıların istihdamı
  • Eczacı kâr oranı
  • Eczacı meslek ve nöbet hakkı
  • Majistral tarife
  • Eczanelerde kullanılan ilaç ham ve yardımcı maddelerin uygun fiyatlarla eczanelere intikalini sağlamak
  • Eczanelerdeki fire nispeti
  • Ticaret Odası-Eczacı ilişkileri
   • - Eczacıların Ticaret Odalarına kaydolma konusu
  • Belediye zabıtaları tarafından eczanelerin teftişi
  • Maliye Bakanlığı ile TEB arasındaki protokolün iptali
  • SSK ile TEB arasında yapılan protokol hükümlerindeki değişiklik
  • İlaç fiyatlarının değişmesi halinde getirilen uygulamalar
   • - Sürsaj
  • Eczaneleri kapatma eylemi
   • - Eczacı kar haddi ve meslek hakkı ile nöbet zammı
    - Eczacının ek finansman riski
    - Merkez heyetinin eczacılık sorunlarının çözümü için yapacağı eczane kapatma eylemini saptırmak isteyen Ankara Eczacı Odasının gerekçesini salt Çok Uluslu tekellere dayandırarak yaptığı eczane kapatma eylemi
    - Eczanelerin devletleştirilmesini isteyen altı Eczacı Odasının eczane kapatma eylemine karşı olması
    - Kendi bindiği dalı kesen Eczacı Odaları
    - TEB'i poultika içine çekme girişimleri
    - Merkez Heyetini "eczaneciler" olarak nitelendirenler
  • İki ilaç firmasının ilaçlarına karşı ülke çapında uygulanan ilgisizlik kararı
   • - Ek finansman ihtiyaçlarını kısa yoldan gidermek amacıyla satış şartlarına yeni koşullar getirerek eczaneleri zora sokan firmalar
  • İlaç yokluğu
  • Eczacıların ilaç imal-ithal ve dağıtımında ekonomik bir güç meydana getirmesi
   • - Eczacı kooperatifleri
    - Anketler eczacıların kooperatif yerine Şirket kurmak istediğini ortaya koymaktadır
  • Bölgelerarası toplantılar
   • - Bölgelerarası toplantıların sabote edilmesi
    - Eczacıların istimdam alanları
    - SSK ve Maulye Bakanlığı ile yapılan protokollar
    - Merkez Heyetinin maul sıkıntısı
  • Yüksek Haysiyet Divanı çalışmaları
  • Memur eczacılar
   • - SSK'da çalışan eczacıların sorunları
    - SSYB'na bağlı kuruluşlarda çalışan eczacıların sorunları
  • Sağlık Personelinin Tam Süre çalışma esaslarına dair kanun tadili hakkında Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti görüşü
  • Tababet Uzmanlık Tüzüğü
  • Eczacıların Nijerya’da çalışma imkanı
  • Bağ-Kur ile ilişkilerimiz
   • - İbrahim Çetinkaya ve Faruk Onger'in Bağ-Kur yönetim kuruluna seçilmesi
  • Tübitak
  • Türk kodeksi
  • Eczacılık günü
   • - İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Eczacılık seminerine FIP Genel Başkanının katılması
    - Yetki alanlarını aşarak hiyerarşik düzeni bozan Eczacı Odaları
    - TEB eski Genel Başkanı Prof.Dr. Selahattin Tandal'ın vefatı
  • Odaların re organizasyonu
  • İlaç ihtiva eden kolilerin nakliye sorunu
  • Fiyat Beyannameleri ve Endeksler
  • Eczacılara tercihli telefon verilmesi
  • Silah bulundurma ruhsatı
  • Kanser Savaş Konseyi çalışmaları
  • Halk Bankası
   • - Eczacıların kredi limitinin arttırılması
  • Hukuk Müşavirliği çalışmaları
  • Alkol karnesi ve eczanelerde kullanılan defterler
  • Eczacı öğrencilerine ilaç fabrikalarında staj imkanı sağlanması
  • Büro çalışmaları
 • TEB Merkez Heyeti Çalışma Raporu 27 Haziran 1981 - 31 Temmuz 1983
  • Büyük Kongre (Kasım 1982 tarihli Pharmacia)
   • - 16.Aralık.1982 tarihinde yapılacak Büyük Kongre
    - Büyük Kongre ile ilgiul raporların meslektaşlarımıza ulaştırılması
    - Kongrelerin ertelenmesi
    - Anarşik ortama sürüklenilmemesi
    - Diğer birçok kuruluşun kapatılmasına rağmen eczacı odalarının kapatılmaması
    - Hiyerarşik düzeni bozan odalar
    - Anayasa ile ilgiul Birulk görüşleri
    - Genel Sağlık Sigortasına karşı olan ve eczanelerin devletleştirilmesine yol açacak sosyalleştirmeyi isteyen eczacı odaları
    - Ülkedeki enflasyonun eczacıları etkilemesi, 1262 sayılı yasa tasarısının Başbakanlığa verilmesi
    - Sağlık Bakanlığında sık sık kadroların değişmesi beklenen yasal değişikulkleri geciktirmektedir
    - Yapılan anket sonucu ilaç üretim ve dağıtım konusunda eczacıların bir Anonim Şirket kurulmasını istediklerinin ortaya çıkması
    - Sosyal ve biulmsel çalışmalar
  • Yeni dönemde TEB çalışmaları
   • - 19.Büyük Kongreden sonraki dönemde Merkez Heyeti çalışmaları
    - Sürsaj ve diğer ülkelerde sürsaj uygulaması
    - Milul Güvenulk Konseyinin çağrısı ile toplanan Sağlık sorunları komisyonu ve bu komisyonda TEB'in temsiul ve yapılan çalışmalar
    - İlaçların ruhsatlarının alınmasında münhasıran doktorların ve eczacıların yetkiul olması
    - İlaç imalathanelerinin kurulmasında eczacıların yetkilendirilmesi
    - Eczacı meslek hakkının yasada yer alması
    - Eczacı kar haddi
    - Eczanede satılan ilaç dışı ürünlerin başka yerlerde satılmamasının sağlanması amacıyla belediye zabıtalarının teftişi
    - Majistral tarife
    - Atatürk ilkeleri ve eczacılık konulu seminer
    - IPSF ile yapılan ortak çalışmalar doğrultusunda yeni mezun olan eczacıların ve öğrenci eczacıların yurt dışında staj yapması
    - Eczacılık fakültelerindeki eczacıların ilaç endüstrisinde staj yapmaları
    - Kıbrıs Türk Eczacıları Birulği ile iulşkiler
    - Veteriner ve zirai ilaçların yalnız eczacılar tarafından satılması
    - Memur eczacıların sorunları
    - İyotlu alkol konusu
  • TEB Merkez Heyetinin altı aylık çalışmaları
   • - Sürsaj çalışmaları
    - Eczacıların işyeri açmalarında harca tabi tutulmaması
    - Eczacıların zirai ilaçların satışı için izin almaması konusu
    - Gözlükçülük kursu
    - Anayasa ile ilgiul olarak TEB'in görüşünün tespiti konusundaki çalışmalar
    - Eczacılık fakültelerindeki eczacıların ilaç Endüstrisinde staj yapmaları
    - Majistral tarife ve majistral ilaçlarda kullanılan maddelerin fiyat tespitleri
    - 984 sayılı yasa çalışmaları
    - Bir ilacın satılmaması için eczanelerden toplatılması
    - Meslek hakkını içeren 1262 sayılı yasa tasarısı
    - 6197 sayılı yasa çalışmaları
    - Memur eczacıların istihdamı ve görev koşulları
    - FIP toplantısı
 • TEB Merkez Heyeti Çalışma Raporu 31 Temmuz 1983 - 24 Şubat 1984
  • Türk Eczacıları Birliği Kuruluş şeması
  • Türk Eczacıları Birliği'nin Merkez Organları
  • Sunuş
   • - Ecz.İbrahim Çetinkaya'nın istifasıyla boşalan Genel Başkanlığa 11.Ekim.1983 tarihinde Ecz. Ayhan Tütel'in seçilmesi
  • İlaçların tek fiyatla satılması hususu
  • Reçete ile satılacak ilaçların yeniden tasnifi
  • 6197 sayılı yasanın tadili
  • İlaç fiyatları vet eczane kâr hadleri
  • Tababet Uzmanlık Tüzüğü
  • Memur eczacılar
  • SSY Bakanlığı ile ilişkiler
  • Zirai ilaçlar
  • İlaç kalite kontrolü
  • Doğal ilaçlar
  • Araştırma geliştirme
  • Ülkemizde üretilmeyen ilaçların durumu
  • Türk Eczacıları Birliği yasası
  • Yasa çalışmaları
   • - 6643 sayılı kanun
    - 6197 sayılı kanun
    - 765 sayılı Türk ceza kanunu
    - Ticaret Odası-Eczacı iulşkileri, işyeri açma izni harcı
  • Memur eczacılarla ilgili sorunlar
  • %3 ıskonto
  • Psikotrop ilaçlar
  • İlaçların tek fiyatla satılması
  • Muvazaalı eczanelerle ilgili olarak
  • Genel Sağlık Sigortası
  • Tababet Uzmanlık Tüzüğü ile ilgili olarak
  • Eczacılık eğitimi ile ilgili olarak
  • Endüstri stajı
  • FIP
  • Zirai mücadele ilaçları
  • Deprem felaketi
  • Büro çalışmaları
  • Komisyon çalışmaları
  • Hukuk Müşavirliği çalışmaları
Pharmacıa Dergileri 1975-1982
 • Pharmacıa – Mayıs 1975 – Sayı 1
  • Köşemizden
  • Sorunlar, olaylar ve çözüm yolları
   • - Eczane kapatma eylemi
  • Büyük kongrenin görüşleri ve sonuçları
   • - Zamlı ilaçlar
    - Iskontolar
    - Eczane kapatma eylemi
    - Veteriner ilaçlar
    - Zırai ilaçlar
    - Eczane dışında satılan ilaçlar
    - Kalite kontrol
    - Eczacılık müsteşarlığı
    - Yüksek eczacılık şurası
    - Yüksek eczacılık şurası
    - 6643 sayılı yasa
    - TEB yöneticileri
    - Eczane kapatma eylemi
    - Eczane kapatma eylemi ile ilgili halka dağıtılan bildiri
    - Malatya ve Elazığ Eczacı Odalarının kurulması
    - SSYB'na eczane karları ile ilgili verilen muhtıra
    - Eczacılık Genel Müdürünün görevden alınması
  • Büyük kongreden sonraki gelişmeler
   • - Eczane kapatma eylemi
    - Eczacı karı için kurulan geniş kapsamlı komisyon
    - 6643 sayılı yasa
  • Bazı tüketim mallarının eczanelerde satılma olanakları
  • Geçmişten geleceğe
  • İsveç’te sağlık hizmetlerinin devletleştirilmesinden sonraki duruma bakış
  • Son ekonomik gelişmeler etkisinde artan mal ve hizmet fiyatları muvacehesinde ilaç fiyatları ve üretici, toptancı ve perakendeci karları+C33
  • Sağlık İş Sendikasının düzenlediği açık oturum
   • - İlaç sorunu
  • Sözlü ve yazılı basın yansımaları
 • Pharmacıa – Mart / Nisan 1976 - Sayı 1
  • Yeni bir görüşle Pharmacia
  • Önümüzdeki sorunlar
   • - İyi niyet
    - Kötü niyet
    - Kar hadleri
    - Iskontola
    - Eczacılık sorunları ve görüşler
  • Büyük Kongreden sonraki gelişmeler
   • - Eczane kapatma eylemi
    - Eczacı karı
    - Iskontolar
    - Maliye Bakanlığı
    - Emekli Sandığı ve SSK ile yapılan protokoller
    - 16. Büyük Kongre
    - 6643 sayılı yasaya ilişkin yönetmelik
    - Eczacılık Bayramı
    - Majistral tarife
    - Ucuz alkol
    - Yüksek Haysiyet Divanı toplantısı
    - Bölgeler arası toplantılar
    - TEB'in basındaki yeri
  • Yöneticileri tanıtıyoruz
  • Yüzde 3 iskonto 16. Büyük Kongrede oy birliği ile alınmış bir karardır
  • Maliye Bakanlığı ile yapılan Protokol
  • Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol
  • Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol)
  • Geçmişten geleceğe
  • Gayri safi kar ve kar hadleri konusunda Maliyenin açıklaması
  • SSK İlaç Fabrikası ve T.Eczacıları Birliğinin görüşü
  • 17 Oda temsilcisinin Bölgeler arası konsey toplantısında oy birliği ile aldığı karar - Birlik ve beraberlikle yenemeyeceğimiz hiçbir problem yoktur
  • 15 aylık öykü
   • - Eczacı karının yüzde 20'ye düşürülmesi
    - Eczane kapatma eylemi
    - 1972 yılı kararnamesi
    - Eczacı karının % 25'e çıkarılması
  • Türk Eczacısı layık olduğu yere yükseltilecektir
  • Bir anketimiz var
  • Açılan eczaneler
 • Pharmacıa – 14 Mayıs 1976 - Özel Sayı
  • TEB Merkez Heyeti Bildirisi - Eczacılık sorunlarının çözülmesi yolunda gerçekçi ve bilinçli çabalar sürdürülecektir
   • - Hür ve demokratik rejime bağlılık
    - Sağlık güvencesi
    - İlaç ham madde sanayi
    - Eczanelerin yurt düzeyinde dengeli dağılımı
  • Eczacılık Bayramını kutladık
   • - Eczacı Odaları ve Eczacılık Fakültelerinin toplantıları
    - TEB'in 20. yıl kutlamaları
    - TBMM Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu çalışmaları
    - Fransız eczacılarla toplantı
    - Bursa Eczacı Odası lokali
  • Majistral tarife yenilendi
  • Geçmişten geleceğe
  • İstanbul ve Ankara Eczacı Odaları yönetim kurulu üyeleri
  • Eczacılığın tarihçesi
  • Bir anketimiz var
  • Bugünkü eczacının sorunları
   • - Eczacının görevi
    - İlacı hazırlamak ve dağıtmak
    - İlaç kontrolü
    - Hekimlere ve halka ilaçla ilgili bilgi vermek
  • Eczacılık sorunları
   • - Eczacı sayısı
    - Eczanelerin dağılımı
    - Eczacılık ihtisas dalları
  • Bağ-Kur toplantısı ve TEB
  • Açılan eczaneler ve bizden fıkralar
 • Pharmacıa – Mayıs 1977 – Sayı 1
  • Dergi içeriğiyle ilgili sunuş
  • Türk Eczacıları Birliği ve yurt sorunları
   • - Anayasal meslek kuruluşlarının yurt sorunlarıyla ilgili tavrı nasıl olmalıdır
  • 17. Büyük Kongre
  • Sağlık Bakanı Dr Kemal Demir 17. Büyük Kongre delegelerine hitap etti - Genel Başkan Çetinkaya'nın Büyük Kongredeki konuşması
  • T.Eczacıları Birliği Merkez Heyeti
   • - 17.Büyük kongrede seçilen Merkez Heyeti üyelerinin biyografileri
  • Reçetesiz verilebilecek ilaçlar
  • Eczacılık ve Kozmetoloi
  • Türk parasının değer kaybı ve ilaç fiyatlarının devamlı yükselmesi karşısında Eczanelerin durumu
  • Geçmişten geleceğe
  • 17. Dönem 1. Bölgelerarası Antalya toplantısı
   • - Farmakope çalışmaları
    - Eczane sayısı tahdidi
    - Lisans üstü eğitim
    - Klinik eczacıların atama şekilleri
    - Iskonto oranı
    - Majistral tarife
    - Memur eczacıların sorunları
  • Antalya'da "Analjezikler" konulu seminer yapıldı
  • Merkez Heyetinin çalışmaları
   • - 6197 sayılı yasa
    - Eczacılık yüksek konseyi
    - Dentoloji tüzüğü
    - Fiyat tekevvün kararnamesi
    - Bazı müstahzarların patent isimleri yerine Türk kodeksine uygun monografilerle isimlendirilmeleri
    - Veteriner ilaçların eczane dışında satılmasının önlenmesi
    - Saç boyaları ve saç suları ile benzerlerinin münhasıran eczanelerde satılması
    - Eczacılık sonrası mesleki eğitim
    - Sürsaj küpürleri
    - Majistral tarife
    - Eczacıların yeni iş sahalarında istihdamı
    - Muvazaa
    - Emekli Sandığı protokolü
    - Memur eczacılar
    - FIP üyeliği
  • Haberler
  • Yapılan kongreler
  • Diş macunları diş tozları diş suları ve saç boyaları ile ilgili Bakanlığın tamimi
  • Senatör ve milletvekili adayı olan meslektaşlarımız
 • Pharmacıa – Temmuz / Ağustos 1977 – Sayı 2
  • Eczanelere ilaç satış şartları
  • Eczacılık Yüksek konseyi
  • Deontoloji tüzüğü
  • Eczacıların uzmanlık yapabilecekleri dallar
  • Eczacılık ve İlaç Bakanlığı
  • Değişen koşullar altında yeni bir eczacı tipi
  • 23 Nisan 1920 tarihinden günümüze kadar yasama çalışmalarına katılan eczacı milletvekilleri ile temsilciler meclisi ve Cumhuriyet Senatosu üyeleri
  • Merkez Heyetinin üyelerinin biografileri
  • Farmasotik kimyada yapı-etki ilişkileri
  • Sağlık Bakanı S.Cengiz Gökçek'in dergimize özel demeci - Yerli ilaç sanayiinin güçlenmesine özen gösterilecek
   • - Sağlık Bakanı'nın görüşleri ve biografisi
  • Merkez Heyeti çalışmaları
   • - Tek etken madde ihtiva eden preparatların Türk farmakopesindeki isimlerle anılması ve bu isimlere göre ruhsat verilmesi
  • Eczacıların uzmanlık yapabilecekleri dalların tespiti hakkında Merkez Heyeti çalışmaları
  • Memur eczacıların sorunlarına ait komisyon raporu
   • - Bakanlıktaki eczacıların görev ve yetkilerinin belirlenmesi
    - Ful time
    - Yan ödeme
    - Fazla mesai
    - Ek ödenek yeknesaklığı
    - Kadro sağlanması
    - Terfiler
    - Emeklilik esasları
  • FIP (Uluslararası Eczacılar Birliği) konusunda kısa bilgiler
  • Geçmişten geleceğe
  • Eczacılara ait yasalar tüzükler yönetmelikler
  • Veteriner hekimlikte kullanılan ilaçlara ait yasal hükümler
  • Eczacı Remzi Kocaer'i toprağa verdik
  • Haberler
   • - Camiamızdan haberler
    - Vefat edenler
    - Basında çıkan mesleğimizle ilgili haberler
 • Pharmacıa – Eylül Ekim Kasım 1977 – Sayı 3
  • 10 Kasımın düşündürdükleri
   • - Atatürk'ün kaybetmenin 39. yıldönümü
  • T.E.B. İlkelerine sahip çıkalım
   • - Birlik ve beraberliğin korunması
    - TEB'i kendi ideolojik çizgilerine çekmek isteyenlerin senaryoları
  • TEB Merkez Heyetinin S.ve S.Y. Bakanlığına meslek hakkı konusunda sunduğu rapor
   • - Meslek hakkı gerekçeleri
    - Eczanelerin ekonomik durumu
    - Önerimiz
  • Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından Merkez Heyetimize gönderilen yazı
   • - Eczacılık genel müdürlüğüne bir eczacının atanması
    - Deontoloji tüzüğü
    - Meslek hakkı
    - Memur eczacıların sorunları ve Eczacılık Yüksek Konseyi
  • Eczacılık ve Tıbbi Müstahzarlar Genel Müdürlüğüne atama yapıldı
  • Eczacılık Genel müdürlüğünün kuruluşu
  • Eczacılık Genel Müdürlüğüne bir eczacının atanmamasının TBMM'ndeki tartışmaları ve ilk eczacı genel müdür
  • Merkez Heyetinin talebi üzerine Eczacılık Genel Müdürlüğüne bir eczacının atanması
  • Hekim - Reçete - Eczacı bağıntısında Medikal Deontolojik sorunlar
  • Farmasotik kimyada yapı-etki ilişkileri
  • Geçmişten geleceğe
   • - Eczane sahipleri Derneği hepimizindir
  • Eczacılığa ait yasalar, tüzükler, yönetmelikler
  • Merkez Heyeti çalışmaları
   • - Trabzon’daki Bölgelerarası toplantı
    - Kar hadleri ve eczacıların esnafla bir tutulması
    - Veteriner ilaçların eczane dışında satılması
    - Bilimsel tebliğler
    - Kolera
    - İlaç yokluğu
    - Zamların eczacılara etkisi
    - Genel Sağlık Sigortası içersinde eczacıların yerinin belirlenmesi
    - Eczacı ve eczane adedi
    - Eczanelerin ekonomik durumu
    - Eczacıların kendi aralarında örgütlenmesi
    - Kredi desteği
    - Memur eczacının görev ve yetkileri
    - Sağlık Bakanlığından alınan kadrolar
    - Depo ve ilaç fabrikalarında çalışan eczacıların ücretleri
    - Tıp uzmanlık alanlarında eczacılıkla ilgili uzmanlık dallarının saptanması
    - Eczacılık Genel Müdürlüğüne daha fazla eczacı atanması
    - Emekli Sandığı iskontosu
    - Çırak kalfa kanunu
    - Eczacılık Yüksek Konseyi
    - Genel Sağlık Sigortası
    - FIP toplantıları
  • Haberler
   • - Camiamızdan haberler
    - Vefat edenler
    - Basında çıkan mesleğimizle ilgili haberler
 • Pharmacıa – Eylül 1978 – Sayı 4
  • Dergi içeriğiyle ilgili sunuş
  • FIP
  • İsviçre’de ilaç dağıtımı yapan Galenika
  • Uluslararası mesleki ilişkiler
  • Tam süre çalışma yasası hakkında
   • - Memur eczacıların tazminatı ve eczacıların tabiplerle aynı düzeyde tutulması
    - Eczanelere siyah pankart asmak eylemi
    - Türk Tabipler Birliğinin eczacılar aleyhine girişimleri
    - Eczacı milletvekilinin eczacılar aleyhine konuşması
  • Meslek hakkı ile nöbet zammı
   • - Diğer ülkelerde uygulanan meslek hakkı ve nöbet zammı
    - Müstahzarlara ait fiat kararnamesinde eczacılara % 10 meslek hakkının yer alması
  • Geçmişten geleceğe
  • Eczacıların saflarını sıklaştırma zamanı
   • - Dergi kapağındaki karikatürün içeriği
  • Prof. Dr. Asuman Baytop'a onur madalyası verildi
  • Tababet uzmanlık tüzüğüne ait değişiklik hakkında Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetinin görüşü
  • Avusturalya'da Eczacılık
   • - Serbest eczaneler
    - Kamu eczaneleri
    - Ev eczaneleri
  • Merkez Heyeti çalışmaları
   • - Türk Eczacıları Birliği ile İsviçreli eczacıların toplantısı ve Eczacıların Anonim ortaklığı ile kurulan Galenika ve çalışmaları
    - Avrupa farmakopesi
  • Eczacılığa ait yasalar tüzükler yönetmelikler
  • 2162 sayılı Sağlık Personelinin Tam Süre çalışma esaslarına dair kanun uygulama yönetmeliği
 • Pharmacıa – Şubat 1982 – Sayı 6
  • Eczacılık camiasına bakış
   • - Eczacılıkla ilgili kesimlerin iç içe sorunları ve çözüm yöntemleri
    - Eczane sahibi eczacıların sorunları
    - İlaç endüstrisindeki eczacıların sorunları
    - Memur eczacıların sorunları
    - Eczacılık sorunlarının çözümü için oluşturulan kamuoyu ve yapılan çalışmalar ve yaratılan zeminler
  • FIP ve 41. Uluslararası Farmasotik bilimler kongresi
   • - FIP'le ilgili bilgiler ve üye olma koşulları
  • 1981 yılı ve geride bıraktıkları
   • - Atatürk'ün doğumunun 100. yılı ve eczacıların birliği
  • 19. Büyük kongrenin getirdikleri
   • - Büyük kongre çalışma raporunun sunuş bölümü
    - Bu dönemde ülkedeki terörün ve enflasyon ile devalüasyonların eczacılara etkisi
    - Sürekli değişen hükümetler
    - Bazı odaların kamu oyunda mesleğimizi yıpratması ve kasıtlı olarak Merkez Heyetine olan borçlarını ödememeleri ve Merkez Heyetini yıpratmak amacıyla meslektaşlara gerçekle ilgisi olmayan yanıltıcı bilgiler ulaştırması
    - Odalarımızın çalışmalarının Sıkıyönetimce durdurulmamasının sağlanması
    - Kongrelerin gecikmesi
  • Yeni dönemde TEB çalışmaları
   • - 19.Büyük Kongreden sonraki dönemde Merkez Heyeti çalışmaları
    - Sürsaj ve diğer ülkelerde sürsaj uygulaması
    - Milli Güvenlik Konseyinin çağrısı ile toplanan Sağlık sorunları komisyonu ve bu komisyonda Birliğimizin temsili ve yapılan çalışmalar
    - İlaçların ruhsatlarının alınmasında münhasıran doktorların ve eczacıların yetkili olması
    - İlaç imalathanelerinin kurulmasında eczacıların yetkilendirilmesi
    - Eczacı meslek hakkının yasada yer alması
    - Eczacı kar haddi
    - Eczanede satılan ilaç dışı ürünlerin başka yerlerde satılmamasının sağlanması amacıyla belediye zabıtalarının teftişi
    - Majistral tarife
    - Atatürk ilkeleri ve eczacılık konulu seminer
    - IPSF ile yapılan ortak çalışmalar doğrultusunda yeni mezun olan eczacıların ve öğrenci eczacıların yurt dışında staj yapması
    - Eczacılık fakültelerindeki eczacıların ilaç endüstrisinde staj yapmaları
    - Kıbrıs Türk Eczacıları Birliği ile ilişkiler
    - Veteriner ve zırai ilaçların yalnız eczacılar tarafından satılması, memur eczacıların sorunları
    - İyotlu alkol konusu
  • Ulusal Eczacılık Kongresinin getirdikleri
   • - Atatürk'ün 100. doğum yılı anısına düzenlenen kongreler ve katılanlar ile sunulan tebliğler
  • Ulusal Eczacılık Kongresinin düşündürdükleri
  • Mezuniyet Sonrası Eğitim
   • - Türkiye’de ve diğer ülkelerde mezuniyet sonrası eğitim
  • Eczacı öğrencisinin stajı
   • - Stajyer eczacıların yönlendirilmesi konusunda öneriler
  • S.S.Y.Bakanı Sayın Prof. Dr. Kaya Kılıçturgay dergimizde yayınlanmak üzere "Eczacılıkla" ilgili görüşlerini tarafımıza ulaştırmıştır. Kendilerine teşekkür ederiz.
   • - Eczacının sağlık hizmetinde yeri
    - Eczacının üretimde yer alması
    - Eczacının hastalara bizzat muhatap olması
    - Eczacılıkla ilgili kanunların gözden geçirilmesi
  • S.S.Y. Bakanımız Prof. Dr. Kılıçturgay'dan açık dileğimiz
   • - Eczacılıkla ilgili yasal düzenlemelerin daha fazla geciktirilmeden bir an önce yapılması
  • Memur eczacılar
   • - 1974 yılında SSYB ve SSK 300 eczacı çalışırken 1980'de 3000'nin üzerdedir
    - Memur eczacıların görevlendirilmesi gereken üniteler
  • Bölgeler arası toplantılar
   • - Bursa'da yapılan Bölgeler arası toplantı
    - Eczacılıkla ilgili yasalar
    - Meslek ve nöbet hakkı
    - Sürsaj
    - Veteriner ve zirai ilaçlar
    - Kooperatifler
    - Ticaret Odaları
    - Kamu kesimindeki eczacıların sorunları
    - Gümrüklerde eczacıların bulunması
    - Eczacının ihtisas dallarının genişletilmesi
  • İstanbul Eczacı Odasıyla ilgili açıklamalar
   • - İstanbul eczacı odasının saptırdığı olaylara getirilen açıklamalar
    - 12 Eylülde Odaların kapatılması
    - Alkol karnesi
    - Aidatların ödenmemesi
    - Atatürk ilkelerine inanç
    - İstanbul Eczacı Odasının sürsaja karşı olması
  • TEB'den kısa haberler
   • - Bilim komisyonu ve memur eczacılar komisyonu toplantıları
    - Kurulan Anayasa komisyonu
    - 6643 sayılı yasaya dayalı yönetmelik
    - Optik kursları
    - Yardımcı personel yetiştirilmesi kursu
    - TEB adına Bağ-Kur yönetim kuruluna seçilen İbrahim Çetinkaya ve Faruk Onger
    - Bastırılan mesleki defterler
    - Memur eczacılar lehine yeni uygulamalar
  • İnterferon, başarılar ve cevapsız sorular
  • Benzodiazepin türevlerinin geliştirmeleri ve stabiliteleri
  • Benzodiazepin türevlerinin Farmakokinetik araştırmaları ve biotransformasyonları
  • Eczacılar için tek tip kimlik kartı
  • Radyoaktif ilaçlar
 • Pharmacıa – Kasım 1982 – Sayı 7
  • İbrahim Çetinkaya kısa yorum
   • - Eczacıların beklenen şekilde hizmet vermeleri
    - Bakanlıktaki kadro değişiklikleri ile görevlilerin eczacılık konularında hazırlıklı olmamaları ve eczacılık dışındaki konulara ağırlık vermeleri gerekli yasal değişikliklerin yapılmasını geciktirmektedir
    - 1262 ve 6197 sayılı yasa
    - Eczacılık Yüksek konseyi
  • Büyük Kongre
   • - 16.Aralık.1982 tarihinde yapılacak Büyük Kongre ( Bu kongre yasal nedenlerden dolayı 29 temmuz 1983 tarihine ertelenmiştir )
    - Büyük Kongre ile ilgili raporların meslektaşlarımıza ulaştırılması
    - Kongrelerin ertelenmesi
    - Anarşik ortama sürüklenilmemesi
    - Diğer birçok kuruluşun kapatılmasına rağmen eczacı odalarının kapatılmaması
    - Hiyerarşik düzeni bozan odalar
    - Anayasa ile ilgili Birlik görüşleri
    - Genel Sağlık Sigortasına karşı olan ve eczanelerin devletleştirilmesine yol açacak sosyalleştirmeyi isteyen eczacı odaları
    - Ülkedeki enflasyonun eczacıları etkilemesi
    - 1262 sayılı yasa tasarısının Başbakanlığa verilmesi
    - Sağlık Bakanlığında sık sık kadroların değişmesi beklenen yasal değişiklikleri geciktirmektedir
    - Yapılan anket sonucu ilaç üretim ve dağıtım konusunda eczacıların bir Anonim Şirket kurulmasını istediklerinin ortaya çıkması
    - Sosyal ve bilimsel çalışmalar
  • 14 Mayıs Eczacılık Bayramı kutlama törenleri
   • - Eczacılık Bayramı nedeniyle yapılan toplantılar
  • Birden fazla eczacı ortak eczane açabilmeli
  • TEB ile Eczacılık Fakültelerinin ortak bildirisi
   • - Eczacıların ortak eczane açabilmeleri
    - İlaçların iki ayrı fiyatla satılması
    - Zirai ilaçların eczacılar tarafından satılması
    - İlaç üretiminden tüketime kadar olan devrede eczacının yer alması
    - Kaliteli ilaç için denetimlerin eczacılar tarafından yapılması
    - Eczacılık eğitiminde eğitim kuruluşları arasındaki farklılık giderilmeli
  • 14 Mayıs 1982 günü TEB Merkez Heyeti tarafından bilinçsiz ilaç kullanımı konusunda düzenlenen panelin programı, içerik ve sonuçları
  • Yanlış ilaç kullanımı
  • TEB Merkez Heyetinin altı aylık çalışmaları
   • - Sürsaj çalışmalar
    - Eczacıların işyeri açmalarında harca tabi tutulmaması
    - Eczacıların zırai ilaçların satışı için izin almaması konusu
    - Gözlükçülük kursu
    - Anayasa ile ilgili olarak TEB'in görüşünün tespiti konusundaki çalışmalar
    - Eczacılık fakültelerindeki eczacıların ilaç Endüstrisinde staj yapmaları
    - Majistral tarife ve majistral ilaçlarda kullanılan maddelerin fiyat tespitleri
    - 984 sayılı yasa çalışmaları
    - Bir ilacın satılmaması için eczanelerden toplatılması
    - Meslek hakkını içeren 1262 sayılı yasa tasarısı
    - 6197 sayılı yasa çalışmaları
    - Memur eczacıların istihdamı ve görev koşulları
    - FIP toplantısı
  • Doç. Dr. Ferudun Gökırmak SSYB Müsteşarlığına atandı
  • Dr. Ecz. Okan Atay Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı İlaç ve eczacılık Genel Müdürlüğüne atandı
  • Sürsaj
  • İlaç darlığı
  • Türk Eczacıları Birliği'ne bağlı 27 Bölge eczacı odası Başkanları
  • Eczacılık mesleğinin bugünkü durumu
  • Naşit Baylav
  • Genç eczacılara
  • Türkiye’de ve dünyada afyon alkaloidleri
  • Son Amerikan farmakopesi yönünden paranteral çözeltiler
  • Kısa haberler
   • - Eczacılık camisi ile ilgili haberler
  • Tek tip kimlik kartı
   • - Eczacılar için hazırlanan tek tip kimlik kartı ve bu karta indirim sağlayan firmalar
Belgeler, Bilgiler, Fotoğraflar, Gazeteler 1974-1976
 • Belgeler
 • Kısa Bilgiler
  • HÜKÜMET VE BAŞBAKANLAR 1974 - 1984
  • SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLARI 1974 - 1984
  • TEB MERKEZ HEYETİ BÜYÜK KONGRELERİ 1974 - 1984
  • TEB BÖLGELERARASI TOPLANTILARI 1974 - 1984
  • TEB MERKEZ HEYETİ'NİN BAZI YILLARA GÖRE TL VE $ CİNSİNDE GELİR - GİDER TOPLAMLARI
  • TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 1974 – 1984 İLKLER
 • Fotoğraflar
 • Gazeteler 1963
 • Gazeteler 1974
 • Gazeteler 1974 -1976
 • Gazeteler 1977 -1983
Kullandığınız Tarayıcı : Bilinmiyor
İp Adresiniz : 54.87.18.165
Toplam Hit : 2028498
Internet Explorer 6.0 ve Üzeri Web Tarayıcıları ile 1024 x 768 Çözünürlük ve Gerçek Renk Ekran Özellikleri Tavsiye Edilmektedir.
@2010 wwww.ibrahimcetinkaya.com Tüm Haklari Saklıdır. izinsiz ve kaynak gösterilse dahi kullanılamaz.
a
a
a