• Uluslararası Eczacilik Federasyonu - FIP

  • İtalyan Lisesi

  • Deniz Ticaret Odası

  • Kastamonu Birlik Toplantıları

  • Askerlik

  • Eczacılık Yüksek Okulu Talebe Derneği

  • Milli Türk Talebe Birliği

  • Bağ-Kur

Demir Dışı Metaller anlatıldı
İTO 19. Dönem 32. Meclis Toplantısı sırasında İbrahim Çetinkaya Demir Dışı Metaller ile ilgili bazı bilgiler vererek mesleki açıdan birçok değerli verileri diğer meclis üyeleri ile paylaştı.Biz de bu mesleğin anlamı ile ilgili konuşmayı okurlarımıza olduğu gibi aktarıyoruz.
İbrahim Çetinkaya'ya Yeni Esnaf Gazetesi olarak teşekkür ederiz.

D E M İ R  D I Ş I    M E T A L L E R

56 NUMARALI DEMİR DIŞI METALLER KOMİTESİ AÇISINDAN 2015 YILI MECLİS ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ


Sayın Başkanlar, Sayın yöneticilerimiz ve saygıdeğer meclis üyelerimiz,


2015 yılı Meclis Çalışma dönemimizi tamamlamak üzereyiz.
Odamız üyeleri hem niteliği ve hem de niceliği bakımından Türk ticaret hayatının bel kemiğini oluşturmaktadır.
Bu oluşumdan güç alan İstanbul Ticaret Odasının katkı ve yönlendirmesi olmadan ülkemiz ekonomisine yön verilemez.
Odamızın bu manada gücünü arttırmak Meclisimizin gayretine bağlıdır.
Bugüne kadar meclis üyelerimizin gösterdiği performans bana göre takdire layıktır.
Bundan sonra daha kapsamlı ve öngörüsü güçlü çalışmalar yapmak zorundayız çünkü dünya ekonomisi: siyasi gerginlikler, ulusal çıkarlar ve bölgesel savaşlar nedeniyle dramatik bir krize doğru yol almaktadır.
Globalleşmenin çerçevesi içine oturmuş olan Ülkemizin gelecek yeni kriz dalgasından etkilenmemesi mümkün değildir. Bu nedenle önümüzdeki aylarda yeni gelişmelere hazırlıksız yakalanmadan doğru bir yol izlemenin plan ve programını şimdiden yapmalıyız.
Yol haritamızı çizmeliyiz.
Bu aşamada biz meclis üyelerine düşen: meslek komitelerimizin kendi sektör sorunlarını yeniden gözden geçirmek ve bu sorunlar ile ileriye dönük görüşleri meclisimize taşımaktır.
Özellikle yeni bir seçim ve hükümet arifesinde meclisimizde toplanacak yeni veya yinelenmiş görüşler genel ve güncel Türk ekonomisine yön verecektir.
İnanıyorum ki 2015’de kaybettiklerimizi yeni bir performansla 2016’da telafi edebiliriz.
Odamızın başarısı, bu meclise taşıyacağımız nitelikli ve güçlü görüşlerden geçer.
Bu anlayış doğrultusunda mensubu bulunduğum Demir Dışı Metal sektörleriyle ilgili durum ve görüşlerimi bilgilerinize aktarma görevim için söz aldım. Dile getireceğim görüşlere ve düşüncelere vereceğiniz destek, başarımıza ivme kazandıracaktır.
Odamızın Genel Performansıyla ilgili görüşlerimi de yıl sonu bütçe toplantılarında dile getirmeyi düşünüyorum.

DEMİR DIŞI METALLER VE TANIMI


Saygıdeğer meclis üyelerimiz,

Demir ile Demir Dışı Metaller çoğu zaman karıştırılmaktadır.
Demir ve demir esaslı alaşımların farklılığını ortaya koymak için öncelikle Demir Dışı Metallerin kısa tanımını bilgilerinize sunmak ihtiyacını duyuyorum.
Demir ihtiva etmeyen, korozyon oluşumundan uzak, mıknatıs çekiminden etkilenmeyen, nemlenme ortamında paslanmayan metaller Demir Dışı Metaller olarak tanımlanmaktadırlar.
Kabul görmüş tasniflere göre Demir Dışı metaller grubu içinde 47 metal vardır.

 

 

Demire alternatif olarak, korozyona karşı demirden daha fazla dirençli olması nedeniyle inşaat malzemeleri içinde, güçlendirme elemanları içinde, deniz ve kara taşıma araçlarında Demir Dışı Metallerin ve alaşımlarının önemli bir yeri vardır. 

Kendi içersinde en az ikinci bir metalle birleştirilerek endüstrimizde kullanılan duralüminyum, pirinç, bronz vs. gibi alaşımlar da bu grubun içinde değerlendirilmektedir.


Altın, platin, gümüş gibi bazı soy metaller, Demir Dışı Metaller grubunda yer almasına karşın finans potansiyelinin yüksek, meslek üyelerinin de yoğun olması nedeniyle çoğu yerde ayrı bir meslek komitesi altında toplanmışlardır. Kuyumculuk gibi…
Demir Dışı Metaller; ağırlıkları, hafiflikleri, renkleri, formları bakımından ayrı başlıklar altında da tasnif edilebilmektedirler.
Bileşkenleri bakımından farklılık arz eden komposit malzemeler, bu alaşımların dışında tutulmaktadırlar.


DEMİR DIŞI METALLERLE İLGİLENEN KURUM VE KURULUŞLAR

Ülkemizde Demir Dışı Metallere farklı ve/veya benzer odaklardan bakarak yaptıkları çalışmalar sonucu bilgi veren, durum tespiti yapan, sorunları dile getiren ve öneriler sunan başlıca kurum ve kuruluşlar :
- İlgili Bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar,
- Üniversiteler,
- Ticaret ve Sanayi Odaları,
- İhracatcı Birlikleri,
- Sermaye Gruplarına, Yöresel Özelliklere ve Metallere göre kurulan Derneklerdir.
Belirttiğim bu kuruluşlar, ya tek bir ürünü veya Demir ve Demir Dışı Metalleri iç içe aynı başlık altında veya metalleri formlarına göre sınıflandırarak değerlendirme yapmaktadırlar.
Demir, alüminyum, bakır dışındaki kurşun, nikel, çinko vs. gibi metaller ve sektörleriyle ilgili yeterli özgün çalışmalar yoktur.
Demir Dışı metallerin ayrı ayrı değerlendirilmesi için belli bir ekonomik potansiyel arandığı kuşkusuzdur ancak potansiyeli dar olsa bile bazı metallerin nitelikli özelliklere sahip olması nedeniyle endüstrinin vazgeçilmezi olduğunu göz ardı edemeyiz. Nitekim Uluslararası alanlarda Demir Dışı Metallerden Alüminyum, Bakır, Çinko, kurşun, nikel, kalay için ayrı ayrı kuruluşlar oluşturulmuştur.
Bu kuruluşlar Ülkeler arası resmi ilişkilerde bulunmakta ve Demir Dışı Metallerin evrensel boyutlarını yönlendirebilmektedirler.
Odamız Nace sistemi çerçevesinde Demir Dışı Metaller Meslek Komitesini oluşturan ender kuruluşlardan birisidir.
Komitemizin, her biri ayrı bir sektör olan demir dışı metaller grubuna daha verimli hizmetler verebilmesi için yurt içi ve yurt dışı güncel bilgilerle donatılması gerekir.
Bu ihtiyacı gidermek amacıyla Odamızda bir ünite oluşturulması hedeflenmelidir. Başlangıç olarak özgün bir profesyonelin görevlendirilmesi yeterli olacak ve Demir Dışı Metallerde Odamızın yönlendirici olması yolu açılacaktır.

ÖNE ÇIKAN DEMİR DIŞI METALLER

Şu ana kadar belirttiklerime daha fazla açıklık ve anlam kazandırmak için öne çıkan Demir Dışı metallerden 6’sının Dünyadaki ve Türkiye’deki potansiyellerini ve genel durumlarını, kısaca bilgilerinize sunmak istiyorum.
Evrensel ekonomide güncel olarak takip edilen bu 6 metal Alüminyum, Bakır, Çinko, kurşun, nikel ve kalaydır.
Olabildiğince 2014 yılı öncesine gitmeden aktüel ve genel bir değerlendirme yapmaya çalışacağım.
Zaman kaybına meydan vermemek için bazı bilgiler tablo ve grafikler halinde konuşma sürecinde ekrana yansıtılacaktır.
Belirttiğim metaller kâr amaçlı spekülatif hareketlerin dışında endüstrinin olmazsa olmazıdır. Ekonomik göstergelerde, Demir Dışı Metaller ile Dünya hareketleri arasında büyük bir benzerlik ve etkileşim vardır.
Diğer bir ifadeyle bu metallerdeki gelişmeler evrensel ekonomi hareketlerinin bir mikro göstergesi olarak değerlendirilebilir.
Belirttiğim bu 6 metalin ham maddesinin dünyadaki yıllık toplam üretim miktarı 98.245.000 tondur.1][2][3][4][5]

2015 yılında üretimde duraksamalar ve düşüşler yaşanmaktadır. Türkiye’de ise anlamlı olarak bunlardan ikisi (alüminyum ve bakır) üretilmektedir ve toplam miktarı birincil ürün olarak sadece yaklaşık 102.000 tondur. [6][7]
Demir Dışı metaller geri dönüşümlüdür. Sektörün can damarlarından birisi de hurdadan üretilen ikincil metallerdir. Cevher dışında hurdadan elde edilen ikincil ürünler ithalatın hızını kesmektedir ancak yeterli değildir.
2015 ocak-ağustos arası bu metallerin fiyatları % 7,46 ila % 29,99 arasında düşmüştür.


  

 

Fiyat ve üretimde referans alınan Dünya Bankası öngörü verileri, 2015 yılı gerçekleşen verilerle uyum sağlamamakta ve son yıllarda çoğunlukla revize edilmektedirler.

Gümrük tarife kodlarına göre yapılan hesaplamalarda gerek miktar ve gerekse para olarak ihracat, ithalatı karşılamamaktadır.

2014 yılına göreceli olarak bakıldığında miktar farkı % 50’den % 97’ye; para farkı ise % 37’den % 5639’a kadar çıkmaktadır. Ayrıntıları ekrana yansıyan tablo ve grafiklerde görebilirsiniz. 

 

 

 


2015 yılında bu makas Türkiye aleyhine açılmaya devam etmektedir. [8]


Dünyada ve Türkiye’de arz yükselirken talep azalmaktadır.

 
Bu olumsuz gelişmelere karşın ithalat ve ihracat yapan firma sayısında artış olacağı öngörülmektedir. 2014 yılında konu metal sektörlerinin toplamında 15.274 firma ihracat, 11.542 firma ithalat yapmıştır.

 

 

2015 yılı 3. çeyrek verileri ithalat ve ihracat yapan firma sayısının artacağını göstermektedir. [9]


Bu metaller bilinen nitelikleri ve özelliklerinden dolayı hayatımızın her alanında ve endüstrimizin girdilerinde önemli bir yer işgal etmektedir.
Bütün bunlara rağmen Demir Dışı metallerde arz yükselirken talep azalması yaşanmaktadır.
Bozulan arz talep dengesini lehimize çevirmek için Devlet, Üniversite ve sektörler ortak bir zeminde buluşmalıdırlar. Sektör kendi haline bırakılmamalıdır… Sektör mensuplarının seslendirmelerine ve mevcut tabloya bakılırsa katma değeri yüksek üretim zorunluluğu, daha fazla ihmal edilemez hale gelmiştir. Bu hedef için ar-ge ve inovasyon projeleri biran evvel hayata geçirilmelidir.
Demir Dışı Metaller Sektörünün ithalata bağımlı olması nedeniyle hurdadan ikincil üretim için destek, teşvik ve özendirmenin tüm imkanları da aynı paralelde kullanılmalıdır.
Bize verilen zamanı aşmamak için ayrıntıya girmiyorum. Kısaca ifade etmeye çalıştığım görüşlerimin altını sizin bilgi ve muhayyelenizin dolduracağına inanıyorum.
Bugün söz almaktan amacım Demir Dışı Metaller sektörüne nasıl bir perspektiften bakılması gerektiğini ortaya koymaktı. Dilerim amacına ulaşmıştır. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, saygı ve sevgilerimi sunarım.

 ----------------

[1] http://www.world-aluminium.org/statistics/#map;
[2] http://www.icsg.org/index.php/component/jdownloads/finish/165/871
[3] http://www.ilzsg.org/static/statistics.aspx?from=1
[4] http://www.insg.org/stats.aspx
[5] http://www.indexmundi.com/en/commodities/minerals/tin/tin_t9.html

[6] http://www.metalurji.org.tr/dergi/dergi161/d161_1729.pdf
[7] Ekonomi Bakanlığı Demir Dışı Metaller Sektör raporu
[8] LME

[9] TUIK

Habere Yorum Yapın
Adınız
Email Adresiniz
Mesajinız
Güvenlik Kodu
Kodu Giriniz
Kullandığınız Tarayıcı : Bilinmiyor
İp Adresiniz : 54.146.206.127
Toplam Hit : 2011478
Internet Explorer 6.0 ve Üzeri Web Tarayıcıları ile 1024 x 768 Çözünürlük ve Gerçek Renk Ekran Özellikleri Tavsiye Edilmektedir.
@2010 wwww.ibrahimcetinkaya.com Tüm Haklari Saklıdır. izinsiz ve kaynak gösterilse dahi kullanılamaz.
a
a
a